Jesteśmy 24 godzin / 7 dni w tygodniu
tel: 888 410 222
Wyślij do nas e-mail na
biuro@portalwesela.pl

PORTALWESELA.PL prowadzony jest przez GRAWERNIA Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Grodzka 24, NIP 7343555801, REGON 369338641, KRS 0000715619, BDO 000058142, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy: 15.000,00 zł wpłacony w całości.

Wyślij swoją wiadomość

Reklama